Przedszkole super jest...!

Przedszkole super jest...! 

Pod takim hasłem 20 września 2023 roku obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Przedszkolaka.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach muzycznych, plenerach malarskich oraz zabawach sportowych, które odbyły się na różnych stanowiskach z wykorzystaniem sprzętu sportowego. W tym roku promujemy ruch, jako jedną z ważniejszych aktywności służącej dbaniu o zdrowie naszych dzieci.

Uroczystość zakończyła się poszukiwaniem przez dzieci ukrytych na placu przedszkolnym skarbów. Ponadto przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale. 

Wszyscy doskonale bawiliśmy się a przygotowane niespodzianki sprawiły dzieciom wiele radości.

Powrót na początek strony