Niedźwiadki

Grupa I Niedźwiadki to grupa dzieci najmłodszych, 3 letnich.

Kolorem grupy jest kolor żółty.

Odział jest czynny w godzinach: 8.15 - 15.30

Grupą opiekują się nauczyciele: mgr Katarzyna Grom, mgr Anna Krasicka, mgr Anna Nowik, mgr Izabela Mikulska.

O czystość sali troszczy się Pani Joanna Rygorczuk.

Powrót na początek strony