Projekty i programy

Nadrzędnym celem naszej pracy jest dbałość o wszechstronny rozwój osobowości dziecka i jego zainteresowań. Mamy świadomość, że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspokajają jego indywidualne potrzeby. 

Istotną rolę w realizacji  tych treści odgrywają:

 1.     Programy wychowania przedszkolnego:

Zbieram, poszukuję, badam”, Dorota Dziamska i Marzena Buchnat

Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej wg autorek programu „Zbieram, poszukuję, badam”  jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.  Zgodny z nową podstawą programową 2017r. program stanowi podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

„Dziecięca matematyka”, Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska

Jest to program, którego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci,  przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

„Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu”, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym najmłodsze przedszkolaki w sposób aktywny zanuża się w świecie języka angielskiego.

 

 2.    Projekty realizowane przez nauczycieli przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

 • Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny;
 • Więcej ruchu dla maluchów - projekt edukacyjny;
 • Cała Polska czyta dzieciom- kampania społeczna promująca zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych
 • Zatańcz z nami przedszkolakami - program koła tanecznego;
 • Loguś - program wspomagania mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Czytanie to przyjemność - projekt edukacyjny rozwijający kompetencje czytelnicze  u dzieci z wykorzystaniem elementów odimiennej nauki czytania I. Majchrzak;
 • Jestem małym przyjacielem przyrody - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny;
 • Lisek Fenek - projekt edukacyjny wspomagający dzieci 4 letnie w rozumieniu i wyrażaniu emocji i uczuć oraz rozwijający mowę dziecka;
 • Klasyka dl smyka - czyli jak wesoło bawimy się z muzyka poważną - projekt edukacyjny;
 • Witaminki - projekt edukacyjny;
 • Czytanie przez zabawę - projekt rozwijający kompetencje czytelnicze;
 • Baw się z nami origami - projekt edukacyjny z wykorzystaniem techniki origami płaskiego;
 • Podróż przez świat wartości i emocji - projekt edukacyjny;
 • Empatyczne serduszka - projekt edukacyjny wprowadzający dzieci w pojęcie empatii i zrozumienia dla uczuć innych.

3.     Akcje i kampanie:

 • „Sprzątanie Świata”
 • „Ratujmy kasztany”
 • „Pola Nadziei”
 • „Zbiórka żołędzi dla mieszkańców Zoo Akcent"
 • „Góra Grosza”
 • „Dzieciaki ratują zwierzaki”

6.     Prowadzimy zbiórkę:

 • plastikowych nakrętek w ramach akcji "Odkręcamy pomagamy"
 • makulatury i zużytych baterii
Powrót na początek strony